Quản lý Doanh nghiệp & Nhân sự

Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp và nhân sự mang đến cho doanh nghiệp giải pháp quản trị tối ưu và toàn diện từ hoạt động kinh doanh đến quản trị nhân sự, khách hàng, dịch vụ....

Dựa trên nhu cầu thực tế và quy mô doanh nghiệp, MEDCOM sẽ mang đến quý khách hàng giải pháp quản lý doanh nghiệp và nhân sự phù hợp để vận hành doanh nghiệp chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Phần mềm Quản lý doanh nghiệp và nhân sự với những tính năng những tính năng ưu việt: 

1, Hệ thống báo cáo chi tiết 

Hệ thống hơn 50 báo cáo từ tổng quát đến chi tiết về hoạt động kinh doanh, nhân sự, tài chính, kế hoạch tổng hợp...giúp nhà quản trị dễ dàng kiểm soát và hoạch định chiến lược cho công ty.

2. Quản trị nhân sự

Module quản trị nhân sự bao gồm các chức năng: Quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, tính lương, nghỉ phép, chấm KPIs, biến động nhân sự...giúp nhà quản trị hoạch định chiến lược nhân sự.

3. Quản trị công việc

Kết nối với hệ thống chat nội bộ, email, tạo nhắc nhở công việc. Nhà quản trị có thể kiểm soát công việc trực quan, phân công công việc nhanh chóng theo kế hoạch và thời hạn cụ thể.