Quản lý Chăm sóc khách hàng

Phần mềm Quản lý Chăm sóc khách hàng CCOMED mang đến giải pháp quản lý chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, hiệu quả vượt trội. CCOMED được tối ưu để phù hợp với nhu cầu chăm sóc khách hàng chuyên phục vụ trong lĩnh vực y tế.

Giải pháp QUẢN LÝ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP với phần mềm được tối ưu theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh, là công cụ đắc lực hỗ trợ hoạt động marketing, bán hàng, với những tính năng nổi bật:

1. Quản lý Khách hàng 

Quản lý toàn bộ thông tin khách hàng: Thông tin hành chính, tiền sử bệnh, hồ sơ bệnh án, lịch sử khám chữa bệnh...Dễ dàng phân loại và lọc theo nhiều tiêu chí.

2. Marketing tự động 

Hệ thống tự động gửi email, SMS marketing, thông báo kết quả khám - dễ dàng đồng bộ, phân loại đối tượng khách hàng.

3. Quản lý lịch hẹn & cuộc gọi

Quản lý lịch sử cuộc gọi, tạo lịch hẹn cho cuộc gọi, chia cuộc gọi tự động đảm bảo hệ thống tổng đài hoạt động xuyên suốt.

4. Tích hợp đa kênh 

Kết nối với hệ thống HIS, LIS, ứng dụng điện thoại thành một hệ sinh thái thống nhất để quản lý dữ liệu.