Quản lý hệ thống Y tế

Med.HIS là hệ thống phần mềm toàn diện cho một bệnh viện, phòng khám - Với những tính năng ưu việt, Med.HIS mang đến giải pháp quản lý cơ sở/ hệ thống y tế thông minh, tinh gọn, thống nhất, thông suốt từ lúc tiếp nhận bệnh nhân đến khi ra viện.